Co jsou ftaláty?

jurgita.photography / Getty Images

Ftalát je druh chemické sloučeniny (technicky známý jako dialkyl nebo alkyl arylestery kyseliny 1, 2-benzendikarboxylové), který se nachází v mnoha běžných plastech a běžných domácích produktech. Existuje několik různých druhů ftalátů, ale všechny jsou "změkčovadla", které se používají k tomu, aby tvrdý plast byl měkčí a pružnější.

Podle EPA: Ftaláty jsou chemikálie velkého objemu výroby, které se používají především jako změkčovadla v polyvinylchloridových (PVC) výrobcích. Některé běžné ftaláty jsou: dibutylftalát (DBP), diisobutylftalát (DIBP), butylbenzylftalát (BBP), di-n-pentylftalát (DnPP), di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP), di-n-oktyl ftalát (DnOP), diisononylftalát (DINP) a diisodecylftalát (DIDP).

Ftaláty se v posledních letech dostaly pod kontrolu, protože některé výzkumy objevují souvislost mezi expozicí ftalátům a vrozenými vadami. Někteří vědci tvrdí, že ftaláty jsou endokrinní disruptor, který napodobuje ženský hormon estrogen a může způsobit vrozené vady u mužských plodů.

Výslovnost: THAL-ates

Také známý jako: Plastifikátory; Endokrinní disruptory

Časté překlepy: Thalates